[Rozmiar: 2555 bajtów] [Rozmiar: 5744 bajtów] [Rozmiar: 443 bajtów]
[Rozmiar: 7063 bajtów] [Rozmiar: 9626 bajtów] [Rozmiar: 8790 bajtów]
[Rozmiar: 4089 bajtów] [Rozmiar: 17631 bajtów] [Rozmiar: 16733 bajtów]

NOWOTWÓR - Prestiżowe atesty


Atesty wydane w Polsce

atestyPolinesian Noni
(produkowany przez amerykańską firmę 4 Life Products) jest jednym z kilkudziesięciu preparatów oferowanych przez firmę CaliVita International , obecną na rynku polskim od ponad 13 lat.Zgodnie z decyzją GIS Polinesian Noni Liquid zakwalifikowano w Polsce jako suplement diety

1. Składniki preparatów CaliVita International są pochodzenia naturalnego. Produkty CV zaliczane są do tzw. suplementów diety, co oznacza, że mogą być bezpiecznie stosowane bez kontroli lekarza, zgodnie z zaleceniami i dawkowaniem umieszczonym na polskiej etykiecie.

2. Polinesian Noni oraz wszystkie pozostałe preparaty Calivita International produkowane są zgodnie z normami GMP. Pod międzynarodowym skrótem GMP (Good Manufacturing Practice) kryje się tzw. Dobra Praktyka Produkcyjna - gwarancja najwyższej jakości produktów. GMP kładzie nacisk na zachowanie należytych warunków organizacyjno - technicznych i higienicznych w procesie produkcji oraz na stan zdrowia zatrudnionego personelu, tak, by wyprodukowany produkt spełniał określone wymagania jakości zdrowotnej i był bezpieczny dla konsumenta. Proces wytwarzania produktu musi przebiegać prawidłowo, według ściśle określonych instrukcji i procedur zapewniających jednorodność i powtarzalność wyrobu. GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na kolejnych etapach powstawania produktu, począwszy od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie i znakowanie, a kończąc na składowaniu i dystrybucji gotowego wyrobu. System ten można porównać do łańcucha. Pęknięcie jednego ogniwa powoduje przerwanie łańcucha, a tym samym nie spełnienie wyznaczonego celu, jakim jest osiągnięcie wysokiej jakości produktu. Generalną zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu wytwarzania jakiejkolwiek improwizacji i przypadkowości. Wszystkie czynności muszą być wykonywane dokładnie tak, jak to wskazują pisemne instrukcje i procedury. Każda wykonana czynność musi być zapisana i potwierdzona w odpowiednim dokumencie, a weryfikacja produkcji ściśle wg dokumentacji GMP daje producentom prawo do uzyskania certyfikatu GMP. W Polsce na razie tylko pojedyncze środki spożywcze mają taki certyfikat.

3. Polinesian Noni oraz wszystkie pozostałe preparaty Calivita International posiadają atest najbardziej rygorystycznego Urzędu kontroli artykułów żywnościowych i leków - Food and Drug Administration ( FDA ). Urząd FDA zaszeregował sok z noni do specjalnej kategorii GRASS - Generally Regarded As Safe tzn. ogólnie uważane za bezpieczne również dla dzieci, kobiet w ciąży i dla karmiących matek.


Żelatyna używana do produkcji preparatów CaliVita International jest pochodzenia wieprzowego - nie jest wyciągiem z produktów wołowych.

. .
Designed by. :: [[ noni.zdrowe ]]::