. . .
. . .
. . .

NOWOTWÓR - Markery nowotworowe


Markery nowotworowe.

Czym się wspmóc   >>> Więcej...

Co i jak stosować   >>>   Więcej... 

Wbrew potocznym opiniom, większość nowotworów, jeśli wykryto je w początkowym stadium i zastosowano prawidłową terapię, można wyleczyć.

Co roku notuje się w Polsce ok. 110 tysięcy nowych zachorowań na choroby nowotworowe. Niestety, zaledwie 20 - 30 proc. pacjentów udaje się wyleczyć. Niedostateczna wiedza Polaków na temat nowotworów, np. że nie każdy nowotwór jest złośliwy; że nie każdy złośliwy nowotwór jest rakiem, oraz nieznajomość lub bagatelizowanie początkowych, często niezbyt charakterystycznych objawów powodują, że do onkologów trafiają pacjenci, których leczenie jest już bardzo trudne, nie zawsze skuteczne lub wręcz niemożliwe. Jest wiele metod pozwalających na wykrycie stanów przednowotworowych i nowotworów oraz kontrolę skuteczności ich leczenia. Jedną z nich jest oznaczanie markerów.

Co to są markery nowotworowe?

Markery to substancje, których zwiększone stężenie we krwi można powiązać z toczącym się w organizmie procesem nowotworowym. Są charakterystyczne dla konkretnych nowotworów (np. płuc, jądra, jajnika), choć niektóre mogą być wydzielane przez kilka różnych. Marker u osób zdrowych powinien być w normie, a u osób chorych powyżej normy. Niestety, warunki te spełniają tylko niektóre: HCG w ciążowej chorobie trofoblastycznej (nowotwór rozwijający się z niektórych komórek łożyska) , HCG i AFP w zarodkowych nowotworach jądra i jajnika oraz PSA w raku prostaty (sterczą). Niska czułość innych markerów nie pozwala na wykorzystanie ich w badaniach profilaktycznych.

Kiedy stosuje się oznaczanie markerów?

Oznaczanie poziomu (stężenia) markerów ma zastosowanie przede wszystkim w monitorowaniu (obserwowaniu) leczenia. Pomagają one:
. ocenić skuteczność leczenia,
.wcześnie wykryć nawrót choroby (często wzrost stężeń markerów wyprzedza od kilku tygodni do kilku miesięcy objawy kliniczne),
. ocenić, czy podczas zabiegu operacyjnego usunięto cały nowotwór.

W zależności od rodzaju nowotworu oznacza się różne markery, m.in.:
. HCG - diagnostyka i monitorowanie leczenia ciążowej choroby trofoblastycznej,
. HCG i AFP - diagnostyka i monitorowanie leczenia zarodkowych nowotworów jajnika i jądra,
. cyfra 21.1 - diagnostyka i monitorowanie płasko nabłonkowego raka płuc,
. PSA - diagnostyka i monitorowanie raka sterczą (prostaty),
. NSE - diagnostyka i monitorowanie drobno komórkowego raka płuc,
. CEA - monitorowanie przewidywania nawrotu i prognozowania raka jelita grubego.

Natomiast w diagnostyce chorób nowotworowych oznaczanie markerów jest tylko jednym z elementów badań klinicznych. Ich prawidłowe stężenie nie wyklucza choroby, ale wynik powyżej normy zawsze zwiększa prawdopodobieństwo jej obecności. Im stopień zaawansowania choroby większy, tym poziom markera wyższy. Trzeba brać pod uwagę, że wpływ na wynik oznaczenia może mieć niesprawność w pracy nerek i wątroby.

Gdzie można oznaczać markery? Czy zawsze niezbędne jest skierowanie lekarza?

Tego rodzaju badania wykonują przede wszystkim przychodnie onkologiczne. Stężenie markerów możną również oznaczyć w Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 15. Koszt pokrywa pacjent lub szpital, na którego zlecenie wykonano badanie. Oznaczają je także niektóre laboratoria spółdzielcze i prywatne. Ich adresy można uzyskać w informacji medycznej.

Nie wszystkie laboratoria wymagają skierowania od lekarza - pacjent może oznaczyć poziom markerów również na własne żądanie. Proszę jednak pamiętać, że tylko niektóre są przydatne w diagnostyce. Warto również wiedzieć, że porównawcze badania powinny być wykonane, w miarę możliwości, w tym samym laboratorium. Wyniki z poszczególnych placówek mogą się trochę różnić, co nie oznacza, że są nieprawidłowe - zależą od użytych do analizy odczynników.

Jeśli nie ma potrzeby wykonywania kosztownych oznaczeń wszystkich znanych markerów, ponieważ tylko niektóre mają zastosowanie w diagnostyce, to w jakich sytuacjach profilaktycznie można zgłosić się na badanie?

Oznaczanie markerów jest przydatne w diagnozowaniu m.in. chorób nowotworowych sterczą, jąder i jajników. Poziom markerów, substancji charakterystycznych dla nowotworów, może być podwyższony również w innych chorobach. Podwyższony poziom markerów wymaga przeprowadzenia innych badań potwierdzających bądź wykluczających istnienie choroby nowotworowej. Wynik badania zawiera informację o prawidłowej wartości markera.

Niemal każdy mężczyzna w starszym wieku ma kłopoty z prostatą i powinien być okresowo badany przez urologa. Gdy dolegliwości związane z przerostem są duże, oznaczenie poziomu PSA ułatwia postawienie diagnozy i podjęcie prawidłowego leczenia. W zarodkowych nowotworach jądra i jajnika podwyższenie poziomu HCG i AFP może świadczyć o chorobie, zanim pojawią się objawy kliniczne. Kobiety, które poroniły (sztucznie lub samoistnie), mogą być narażone na ciążową chorobę trofoblastyczną - oznaczenie stężenia markera HCG ułatwia jej rozpoznanie. Pacjenci mogą wykonać te badania na własne żądanie, ale lepiej jest zasięgnąć porady lekarza, czy rzeczywiście są potrzebne.

Do kogo należy się zgłaszać z wynikiem poziomu markerów?

Do lekarza onkologa określonej specjalności, np. onkologa ginekologa czy onkologa urologa - oznaczanie markerów jest tylko jednym z badań diagnostycznych.

Oznaczenie stężenia (poziomu) markerów jest tylko jedną z metod wykrywania nowotworów.

Źródło: "Moje zdrowie" - rozmowa z dr Janiną Kamińską , kier. Zakładu Markerów Nowotworowych Centrum Onkologii w Warszawie.

Ważna informacja !!!

U osób pijących Polinesian Noni w dawce min. 3 x 1 nakrętka na czczo lub pół godz. przed posiłkiem, następuje spadek markerów nowotworowych.

Czym się wspomóc   >>>Więcej...

Co i jak stosować   >>>   Więcej...  

 

. .
Designed by. :: [[ noni.zdrowe ]]::